op de website van

 
 

vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen

of kortweg CaH

 

Wij zijn een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg en voorzien crisisbegeleidingen en crisisinterventies

aan gezinnen met minderjarige kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich in een crisissituatie bevinden.

 

De aanmeldingen voor interventie of begeleiding gebeuren via het crisismeldpunt minderjarigen.

Een gezin komt in aanmerking als het aan de volgende criteria voldoet:

Gezin met minderjarige kinderen dat zich in crisis bevindt
Er moet een engagement zijn vanuit het gezin, de context en de aanmelder
Gezin woont in West-Vlaanderen